Start

"Bezpieczeństwo nie jest produktem lecz procesem"
Bruce Schneier , "Applied Cryptography"

Obecnie niemal każda firma wykorzystuje w swojej działalności systemy informatyczne.
W dobie Internetu, przy wszechobecnym elektronicznym przetwarzaniu danych oraz rozwijających się technologiach internetowych, zapewnienie optymalnego bezpieczeństwa staje się zadaniem coraz trudniejszym i bardziej złożonym.


Utrata cennych danych lub poufnych informacji w firmie może mieć nieobliczalne negatywne skutki. Kradzież czy zniszczenie informacji nie tylko zagraża przestojem w sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, ale również może doprowadzić do bankructwa. Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony informacji.

Certyfikaty